Covid-19, Mental Health

COVID-19 Aşısından Sonra Ruh Sağlığına Ne Olur?

Yapılan bir çalışmaya göre Corona-19 aşısı zihinsel sağlıkla bağlantılı mı?

Bu çalışma için, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde (CESR) bir ekonomist olan baş yazar Francisco Perez-Arce ve araştırma ekibi, Birleşik Devletler’de Amerika’yı Anlamak Çalışmasına katılan 8003 yetişkinle anket yaptı.

Katılımcılara 10 Mart ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında düzenli aralıklarla anket yapıldı. 

Hasta Sağlığı Anketinde aşı durumları, depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilgili soruları yanıtlamaları istendi.

Araştırmacılar katılımcıların COVID-19 aşısının ilk dozunu tamamladıktan sonra anket skorlarındaki değişikliği belirlemek için sonuçları analiz etti.

Aralık 2020 ile Mart 2021 arasında ilk aşı dozunu alanların hafif depresyon risklerinde yüzde 4’lük bir azalma olduğu tespit edildi. Bu sonuç tartışmaya açıktır. 

Ancak ağır depresyona girme riskinde yüzde 15’lik bir azalma görüldü. Aşı olmamış kişiler kendilerini daha endişeli ve depresif hissetmeye başladılar. Bu da aşının tıbbi etkisinin yanında plasebo etkisi de olabileceğini bize söylüyor.

Aşılar stresli bir dönemden geçen kişilerin umudunu tazeliyor

Case Western Reserve Üniversitesi Travma Merkezi öğretim görevlisi Jennifer A. King, aşılar insanlara umut verdiği için insanların zihinsel sağlıklarında iyileşmeler görüldüğünü söyledi. “Demografik verilerde, anksiyete semptomlarında, depresyon semptomlarında ve en önemlisi, travmayla ilgili semptomlarda şaşırtıcı bir şekilde yüksek oranlarda artışlar gördük” dedi ve ekledi.

“Büyük kayıpların (ölüm, ekonomik kayıp, kontrol kaybı, kimlik kaybı), karantina uygulaması ile zorunlu izolasyonun ve tüm bunlarla bağlantılı kaygının neden olduğu acıyı ve korkuyu da eklersek birçoğumuzun ruh sağlığının neden iyi olmadığını anlamış olursunuz.”

King, aylarca süren belirsizlikten sonra aşıların umut getirdiğini ve pandeminin sonunu artık görebildiğimizi söyledi. King ayrıca kaygının genellikle kontrol eksikliği ve güçsüzlük duygusu ile ilişkili olduğunu belirtti. Aşı yaptırmanın güçsüzlüğe karşı panzehir olduğu açıklamasını yaptı.

Perez-Arce, aşıya ulaşabilmenin hastalığın seyri konusunda insanların daha iyimser hissetmelerini sağladığını bildirdi. “Amerika’da Coronavirüsü Anlama Çalışmasının sonuçlarında, pandeminin en başlarında (Mart-Nisan 2020 arası) insanların iç sıkıntılarında çok dik artışlar görüldüğünü belirtti. O zamandan beri, insanlar pandemiye uyum sağladıkça iyileşme olduğunu kaydetti.

Perez-Arce, “Bu çalışma, aşıların kullanıma sunulduktan sonra, hastalığa yakalanma konusundaki endişeleri azaltarak zihin sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olduğunu gösteriyor” dedi. Ayrıca aşı olmanın insanların ekonomik görünümünü iyileştirebileceğini ve insanların sosyalleşme ve yüz yüze çalışmaya geri dönme gibi pandemi döneminde yapamadıkları faaliyetlerine devam etmelerini sağlayabileceğini kaydetti.

King, COVID-19 korkusuna verilen bütün insancıl tepkilerin mantıklı olduğunu anlamak önemlidir çünkü insan kendini“daha endişeli, daha korkmuş, daha üzgün veya daha kızgın hissedebilir, ancak bu insanda illa bir sorun olduğu anlamına gelmez.” dedi. İnsan yapısı gereği korkak, zayıf, güçsüz ve çaresizdir. Anormal bir durum varsa, anormal bir tepki vermek meyillidir. Merak etmeyin, Corona virüs bitecek, ama başka salgınlar gelebilir. Biraz tarih kitaplarını karıştırdığımızda yüzyıllardır gribin, hastalıkların, belaların, depremlerin, fırtınaların, inişlerin, çıkışların hem ekonomik hayatın hem sosyal hayatın bir gerçeği olduğu hakikatiyle yüzleşiriz. Yazımızı toparlayacak olursak dünyada devam eden aşı karşıtları ile yandaşları tartışmasını bir tarafa bırakacak olursak, burada incelediğimiz çalışmada görüldüğü gibi aşıların plasebo etkisi olabilir. Tam koruma sağlamasalar da kişilerin ruh sağlığını iyileştirebilirler.