GENOMİK EĞİTİM PROGRAMI

Sağlık işgücünü, toplumu ve genetik okuryazar adaylarını genomik tıbbın gücünden yararlanmaya hazırlamak.

Community Outreach; genomik Eğitim Programı: sağlık işgücünü, toplumu ve genetik okuryazar adaylarını genomik tıbbın gücünden yararlanmaya hazırlar. Eğitim, seminer ve workshoplar düzenler. Sosyal aktivitelere ve uygulamalı etkinliklere katılarak sağlık çalışanlarını, öğrencileri, öğretmenleri ve halkı genomik hakkında bilgilendirmeyi ve eğitmeyi amaçlar.